Pon – Pt: 7:00 – 15:00
+ 48 502 301 460
+ 48 502 751 021

Składy stłuczki szklanej

Stłuczka szklana to materiał złożony ze zniszczonych lub bezużytecznych wyrobów szklanych oraz odpadów szkła, powstających przy krajaniu szkła lub kształtowania wyrobów. Zebrana i wstępnie przygotowana stłuczka szklana może znaleźć zastosowanie jako:

  • jeden ze składników wsadu do pieca szklarskiego
  • surowiec do produkcji włókien szklanych oraz mat i płyt izolacyjnych
  • surowiec do produkcji szkła piankowego
  • surowiec do produkcji kulek szklanych
  • surowiec do produkcji grysów do tynków
  • dodatek do mas ceramicznych
  • dodatek do past czyszczących

Budownictwo wykorzystuje i może wykorzystywać znaczne ilości barwnych grysów. Ze stłuczki szklanej można uzyskiwać o barwach: zielonej, brązowej, białej. Znane jest bardzo korzystne oddziaływanie stłuczki szklanej jako składnika mas ceramicznych: obniża ona temperaturę wypalania oraz polepsza techniczne parametry wyrobów.  Natomiast celowe jest jej stosowanie w innych działach ceramiki, gdzie koszt niektórych surowców zastępowany przez stłuczkę jest wyższy. Dobrym przykładem może być zastąpienie mączki ceglanej mączką szklaną o zbliżonym uziarnieniu, które polepsza mrozoodporność dachówek i zmniejsza ich przesiąkliwość.